Avslører skjeling med mobiltelefon

 Tester: Optometrist Erik Robertstad i Interoptik Holt i Tønsberg  Tester: Optometrist Erik Robertstad i Interoptik Holt i Tønsberg er den første her i landet som bruker det nye kameraet når han tester om barn skjeler. Det gjør det mye enklere å avsløre feil i øynenes stilling Tekst og bilde hentet fra: Teknisk Ukeblad Norsk optiker først ut. Det er svært viktig å avsløre skjeling hos barn. Dette er den viktigste grunnen til at barn blir svaksynte på ett øye. Er det mye er det lett å se, men skjeling kommer i alle varianter og trenger i... Les mer her

Temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Bufdir i oppdrag å følge opp loven om kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne. I oppdraget ligger å føre oversikt over at kommuner og fylkeskommuner følger lovens krav, samt å gi informasjon og veiledning overfor de kommunale og fylkeskommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Oppdraget ivaretas av Deltasenteret i Bufdir. Som en del av dette oppdraget er det utarbeidet en t... Les mer her

Synshemmede og arbeidsliv

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus har sammen med NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse og Statped sørøst, fagavdeling syn, gleden av å invitere dere til en spennende informasjonsdag for synshemmede og tilretteleggere i utdanning og arbeid. Dere er velkommen Tirsdag 22. oktober fra kl 9.00 - 15.30 i kabelgate 2. 0580 Oslo. I løpet av dagen vil vi være i innom temaer som: - Gode råd og tips for tilrettelegging av arbeidsdagen - Rettigheter i NAV og informasjon om Sta... Les mer her

Postenes kvitteringsskjerm

58928_440796231352_6480079_nJeg blir så provosert. Hvordan er det mulig for svaksynte å hente ut pakker på posten selv når kvitteringsskjermen er så liten og har så dårlig kontrast at selv en normalseende sliter...som leder av Norsk Forbund for Svaksynte sendte jeg en e-post til posten norge og fremla problemet, dette var i fjor høst. Det er stille som i graven og vi må ta denne saken opp igjen. Vi jobber for samfunnsmessig likestilling og dette er en av de hverdagslige tinjgene mange svaksynte støt... Les mer her

“… og det ble lys!”

Mennesker som er født blinde vil kanskje få synet igjen, takket være ny israelsk oppfinnelse. Et nyopprettet teknologiselskap hjelper også svaksynte med å få en bedre hverdag.

Tenk deg at alt du har “sett” hele livet er et eneste tomt mørke, eller bare ørsmå glimt av lys. Alt du vet om farger og nyanser er det du hører folk rundt fortelle deg, mens de nytteløst forsøker å forklare deg en sanseopplevelse du ikke har grunnlag for å forstå. Tenk deg så at du plutse... Les mer her