NFS LogoNorsk Forbund for Svaksynte

Stiftet: 1993
Medlem av FFO: 23.11.2007
Antall medlemmer: ca. 1000
Antall fylkeslag: 6 – Antall regioner: 4
Utgir: Vårt Syn ( 4 utgaver pr. år), brosjyrer og annet informasjonsmateriell

Organisasjonen

NFS målgruppe er svaksynte, men seende og blinde kan også være medlemmer.
Hovedformålet er å bedre hverdagen for svaksynte og mennesker med et synsproblem.

Vi ønsker å være en pressgruppe overfor myndighetene slik at det stadig mer visuelle,
og dermed det synsorienterte samfunnet blir bedre tilrettelagt for personer med synsproblemer.

Vi ønsker å tilby våre medlemmer et godt sosialt miljø i vår organisasjon. NFS skal være e t sted hvor svaksynte kan henvende seg for å få hjelp og svar på  hjelpemidler, trygd, rettigheter, plikter og andre spørsmål om synsproblemer.

Vi ønsker å aktivisere svaksynte ved at de deltar i NFS og de aktivitetene vi har.

Funksjonshemningen

Svaksynthet defineres som et syn som er 6/60 eller 30% syn på det beste øyet. 
Det er mange årsaker til svaksynthet og det oppleves individuelt. 

For mange kan synet korrigeres gjennom bruk av briller og linser. 
Det finns også synstekniske hjelpemidler som lupe, lese-Tv, kikkert, dataprogrammer og lignende. 
Noen blir også hjulpet av medisinering eller gjennom synskirurgi.

Tiltak og muligheter

Noen får medikamentell behandling. Andre må hjelpes igjennom kirurgirske inngrep.
Disse gjennomføres i dag for det meste ved bruk av avanserte laseroperasjonsmaskiner.

En del hjelpes igjennom bruk av synstekniske hjelpemidler.
Imidlertid må mange svaksynte belage seg på et liv med sin svaksynthet.