Medlemsmøte for Hordaland Fylkeslag 11 august 2017 på Scandic Hotel Ørnen

Vi var 6 stykker tilstede

Tema for møtet var driften av NFS nå og i fremtiden

Helene ønsket velkommen

Tharald fortalte om likepersonsarbeid
Hva gjør en likeperson?
En likeperson holder kontakt med NAV, sykehjem, skole, bank og hjelper til med søknader og lignende for svaksynte. Også ting som ikke har med syn å gjøre.
En likeperson kan «lære opp» kommunene i regler og slikt.
En likeperson kan være med på ansvarsgruppemøter med NAV, lege og evt. andre.

NFS har ofte møter med regjeringsrepresentanter. Sist har vi jobbet mye med lotteriloven. Vi samarbeider gjerne med andre organisasjoner. Det heter interessepolitikk.

Vi har ett hjelpeprogram i Thailand der vi har jobbet i mange år. Nå søker vi om å få utvide til Kambodsja. En søknad på 160 sider er levert til Norad.
Vi får brukte hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen. Det er fine, noen ganger ubrukte (!) hjelpemidler som det er stort behov for i Thailand og Kambodsja.  Det er synsutstyr, rullestoler, krykker, hjertestartere og mye mye mer.
Sålangt har vi sendt 3 store containere og holder nå på å fylle opp den 4.
Sykehus og sykehjem får utstyret. Derfra blir utstyret delt ut videre.
Vi er så vidt vi vet den eneste organisasjonen som resirkulerer hjelpemidler som ellers ville blitt kastet her i Norge, selv om utstyret er helt brukbart.
Politi og militæret er med på åpningen av containeren, og vi følger opp at utstyret blir brukt riktig og at alt blir satt i bruk.
Johnny Borrebæk har ansvaret i Thailand. Tharald Beck er kontrollør. Vi har dessverre ikke klart å få med andre organisasjoner til å jobbe med dette.

Tharald skal til Trondheim, Steinkjer og kanskje Molde i år for å holde medlemsmøter.
Nordland må vente til neste år
Oslo og Elverum har hatt medlemsmøter tidligere i år.

Vi har aktiviteter på Facebook

Det er dessverre færre svaksynte og funksjonshemmede i arbeid nå enn for 20-40 år siden. Dette er også noe Tharald jobber med.

Neste år vil nok Tharald pensjonere seg.

Medlemsbase vår er nå oppdatert så vi har navn, adresse + fødselsdato på alle, Vi prøver å få epost , telefon og mobilnummer på alle også.
Når kontingenten blir sendt ut i år vil det være mulig å betale med VIPPS og i vanlig nettbank.
Vi prøver å følge med i tiden med de nye it-teknologiske tingene som gjerne er til stor hjelp for de svaksynte og for administrasjonen.

Myndighetene finner stadig på mer og mer som ender opp i papirarbeid for organisasjonene. Dette krever mye tid for administrasjonen.

Spørsmål fra medlem:
Når/hvor ofte kommer medlemsbladet ut?

  • 4 ganger i året
  • -Vi jobber med å få lagt ut ALLE medlemsbladene i «skyen» så alle medlemmer kan laste det ned og lese de på sin PC
  • Vi har strømmeTV nå

 

 


Lagt inn av Helene.