LANDSMØTE 2016 17 september på Sørmarka

 

NfS Landsmøte 2016

Det innkalles med dette til NfS Landsmøte 17 sept. 2016

Møtet avholdes på LO-skolen, Sørmarka, som ligger rett utenfor Oslo.

I forbindelse med Landsmøtet vil det bli avholdt ett kurs i brukermedvirkning. Alle medlemmer av NfS kan delta.
Påmelding skjer til Tharald Beck tlf: 909 67 506  email: tharald@svaksynte.no

Påmeldingsfrist 1.9-16 dette av hensyn til bestilling av rom og mat

Dersom ett medlem har en sak som ønskes fremmet på landsmøtet må denne sendes styret innen 1.9-2016   epost tharald@svaksynte.no   eller i brev til Norsk forbund for svaksynte  Enebakkveien 457  1290 Oslo

Landsmøtet 2016 skal behandle saker i henhold til NFS vedtekter. Foreløpig saksliste blir:

  1. Åpning
  2. Møteinnkalling
  3. Konstituering

a.) Møteleder
b.) Møtesekretær
c.) Tellekorps
d.) Valg av 2 protokollunderskrivere

  1. Rapport for driften av NFS siden forrige landsmøte

a.) Regnskap for 2014 & 2015 – orientering om økonomien i NFS
b.) NFS årsmelding for 2014 & 2015

  1. Saker til styret
  2. Innledning til debatt
  3. Tema: – NfS i dag og i fremtiden     Innledning ved Tharald Beck
  1. Eventuelle endringer av NFS vedtekter
  2. Valg

Valgkomitéen ved leder Dennis Beck legger fram sin innstilling

a.) Styret
Styreleder
nestleder
sekretær

4 styremedlemmer
inntil 3 varamedlemmer

c.) Valgkomité med varamedlem

Delegatene har ordet – her kan delegatene ta opp det de selv ønsker og har på hjertet

  1. Avslutning

Mvh NfS

Styret


Lagt inn av Helene.