Postenes kvitteringsskjerm

58928_440796231352_6480079_nJeg blir så provosert. Hvordan er det mulig for svaksynte å hente ut pakker på posten selv når kvitteringsskjermen er så liten og har så dårlig kontrast at selv en normalseende sliter…som leder av Norsk Forbund for Svaksynte sendte jeg en e-post til posten norge og fremla problemet, dette var i fjor høst.
Det er stille som i graven og vi må ta denne saken opp igjen.

Vi jobber for samfunnsmessig likestilling og dette er en av de hverdagslige tinjgene mange svaksynte støter på.

Richard Ødegaard
Leder.