Temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Bufdir i oppdrag å følge opp loven om kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne. I oppdraget ligger å føre oversikt over at kommuner og fylkeskommuner følger lovens krav, samt å gi informasjon og veiledning overfor de kommunale og fylkeskommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Oppdraget ivaretas av Deltasenteret i Bufdir.

Som en del av dette oppdraget er det utarbeidet en temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

Den ligger her: www.deltanettet.no/Rad-for-funksjonshemmede/

Synshemmede og arbeidsliv

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus har sammen med NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse og Statped sørøst, fagavdeling syn, gleden av å invitere dere til en spennende informasjonsdag for synshemmede og tilretteleggere i utdanning og arbeid.
Dere er velkommen Tirsdag 22. oktober fra kl 9.00 – 15.30 i kabelgate 2. 0580 Oslo.
I løpet av dagen vil vi være i innom temaer som:
– Gode råd og tips for tilrettelegging av arbeidsdagen
– Rettigheter i NAV og informasjon om Statped sørøst, fagavdeling syn
Vi vil vise, og dere kan prøve, de nyeste IKT hjelpemidler, og hvordan man kan bruke nyere teknologi som iPad og app’er.
Mer informasjon og påmelding finner du på:
https://tjenester.nav.no/kurs/kursvisning?kurs=1425

Postenes kvitteringsskjerm

58928_440796231352_6480079_nJeg blir så provosert. Hvordan er det mulig for svaksynte å hente ut pakker på posten selv når kvitteringsskjermen er så liten og har så dårlig kontrast at selv en normalseende sliter…som leder av Norsk Forbund for Svaksynte sendte jeg en e-post til posten norge og fremla problemet, dette var i fjor høst.
Det er stille som i graven og vi må ta denne saken opp igjen.

Vi jobber for samfunnsmessig likestilling og dette er en av de hverdagslige tinjgene mange svaksynte støter på.

Richard Ødegaard
Leder.

“… og det ble lys!”

Mennesker som er født blinde vil kanskje få synet igjen, takket være ny israelsk oppfinnelse. Et nyopprettet teknologiselskap hjelper også svaksynte med å få en bedre hverdag.

Tenk deg at alt du har “sett” hele livet er et eneste tomt mørke, eller bare ørsmå glimt av lys. Alt du vet om farger og nyanser er det du hører folk rundt fortelle deg, mens de nytteløst forsøker å forklare deg en sanseopplevelse du ikke har grunnlag for å forstå.

Tenk deg så at du plutselig, for første gang, får se en solnedgang eller soloppgang. Eller fargene på blomstrene. Snøen som smelter. Solstrålene som treffer huden. Synet av alt det vakre i denne verden, som vi seende kan nyte uhemmet.

Håp i vente
Mange blinde håper nå at en ny israelsk oppfinnelse kan hjelpe dem med å få realisert nettopp dette. Ved å få festet et kamera til brillene sine og få signaler sendt til en bionisk kontaktlinse. Linsen sender så videre signalene videre til ulike hjerneområder, ved å stimulere til simulering av visuell informasjon.

– Denne teknologien er gode nyheter for menneskeheten, særlig for å gjøre at mennesker som er født blinde kan få syn, uten å måtte gjennomgå operasjon eller skade andre viktige sanser eller organer, forklarer professor Ze’ev Zavelsky.

Han leder Electrical Engineering and Nanophotonics Institute ved Bar Ilan-universitetet og det aktuelle forskningsprosjektet.

Mange andre systemer er oppfunnet de siste årene, skriverHa’aretz, for å gi mennesker synet igjen. Men ingen av dem kan hjelpe den gruppen som har vært blinde hele livet. De gamle oppfinnelsene avhenger av å kunne stimulere områder i hjernet som vi bruker for å kunne se. Denne delen av hjernen utvikles normalt ferdig i barndommen, men for dem som er født blinde blir dette området ikke stimulert.

Mens tradisjonelle metoder kun gir det kunstige synet en oppløsning på 16 piksler (i et normalt øye er det 1 million), skal den nye oppfinnelsen gi langt bedre syn på 10.000 piksler.

Foreløpig svart/hvitt
– Den nye teknologien prøver å ta tak i de problemene som finnes med eksisterende teknologi for bioniske øyne, for å sikre at mennesker som har vært blinde fra fødselen av, hvor hjernedelen som prosesserer visuell informasjon ikke er utviklet, kan få se, sier Zavelsky.

Bar-Ilan har foreløpig benyttet seg av ti testpersoner under arbeidet med den nye oppdagelsen. De kan nå kun se svart/hvitt, men det er Zalevskys håp at forskerne snart klarer å gjenskape farger.

Google Glass for svaksynte
En annen spennende israelsk oppfinnelse, står det nyopprettede selskapet OrCam for. Ifølge New York Times har de skapt et slags “Google Glass-kamera” for svaksynte, som skal hjelpe dem med å krysse gatene, kunne lese menyene på restaurantene og handle på supermarkedet.

Ved hjelp av avansert teknologi, kan for eksempel OrCam lese avisen eller bøker for deg. Alt du trenger å gjøre er å plassere tekst foran kameraet, festet til brillene dine, så den kan prosessere informasjonen. I tillegg vil den huske igjen varer i hyllene på supermarkedet, etter ha sett dem første gang.

Teknologien er framstilt av Amnon Shashua og Shai Shalev-Shwartz på Det hebraiske universitet i Jerusalem. Kameraet vil koste rundt 13.500 kroner på det amerikanske markedet.

Kilde
http://www.miff.no

NAV Hjelpemiddelsentralen!!!

600441_10151235270701791_629342361_nDe som lider av LMBB-Syndrom sliter aller mest med to ting, nedsatt syn (RP) og sykelig overvekt. Det er flere ting men dette er de mest fremtredende symptomene.

MEN…å få innvilget en talende badevekt er rett og slett umulig. Jeg spør, hvem andre enn de som er svaksynte og lider av sykelig overvekt har mer bruk for en talende vekt??? Jeg anket det første avslaget for å markere hvor dumt det er, jeg lider av feil diagnose og får derfor ingen badevekt som kan fortelle meg vekten.

Andre kan vel se for deg? Ja, men dette handler også om verdighet. Dette konservative tankesettet irriterer meg kraftig. Til syvende og sist er det penger dette handler om. Et hjelpemiddel bør og skal etter min mening være behovsprøvd.

Dette var «heavy shit» tidlig på morran men noen ganger bare renner begeret over…

Richard Ødegaard
Leder

Nye kommunal dataplattform: Blinde får ikke gjort jobben sin.

Oslo kommune skal fra august av innføre en ny dataplattform kalt Oslo felles 2.0. Denne vil føre til at synshemmede arbeidstakere i kommunen står i fare for å miste sitt viktigste arbeidsredskap om det ikke umiddelbart tas grep. Det sies at kommunen ikke har gjort noe for å sikre at synshemmede arbeidstakere får tilgang til den nye dataplattformen. Det synes å være en utbredt oppfatning at bare programmene er tilgjengelige, kan de brukes på hvilken som helst dataplattform, men slik er det ikke. Det hjelper ikke hvor tilgjengelig et dataprogram er hvis plattformen programmet ligger på er utilgjengelig.

I den grad tilgjengelighetsperspektivet faktisk viser seg å være fraværende, vil dette føre til at synshemmede arbeidstakere i Oslo kommune ikke får gjort jobben sin.

Dette er selvsagt alvorlig og jeg har bedt Byrådet besvare spørsmål om saken overfor bystyrets finanskomite.

Dette er det spørsmål jeg har sendt fram til Byrådet og som skal besvares overfor bystyrets finanskomite:

Jeg har fått følgende henvendelse:

«Oslo kommune skal fra august av innføre en ny dataplattform kalt Oslofelles 2.0. Denne vil føre til at synshemmede arbeidstakere i kommunen står i fare for å miste sitt viktigste arbeidsredskap om det ikke umiddelbart tas grep. Etter hva SAF har brakt i erfaring, har kommunen ikke gjort noe for å sikre at synshemmede arbeidstakere får tilgang til den nye dataplattformen. Det synes å være en utbredt oppfatning at bare programmene er tilgjengelige, kan de brukes på hvilken som helst dataplattform, men slik er det ikke. Det hjelper ikke hvor tilgjengelig et dataprogram er hvis plattformen programmet ligger på er utilgjengelig.

I den grad tilgjengelighetsperspektivet faktisk viser seg å være fraværende, vil dette føre til at synshemmede arbeidstakere i Oslo kommune ikke får gjort jobben sin. Ved tidligere dataomlegginger har vi erfart at kommunen har unnlatt å foreta tilretteleggingen for synshemmede arbeidstakere i forkant til tross for at man har kjent til tilretteleggingsbehovet. I stedet har man startet på dette arbeidet i etterkant, og dermed har de synshemmede arbeidstakerne blitt satt ut av produksjon i tiden det har tatt å reetablere tilgjengelige løsninger. Dette har kunnet dreie seg om til dels lang nedetid, noe som har ført til belastninger både for den enkelte synshemmede arbeidstaker og tjenestestedet de arbeider på. Å ikke være i forkant med planer for tilgjengliggjøring ved dataomlegginger, harmoniserer dessuten dårlig med delmål 2 i avtalen om et inkluderende arbeidsliv. Aktivitetsplikten etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven må også sies å være dårlig skjøttet.»

Hva vil Byrådet sette inn av tiltak i forhold til dette?

Kilde Ivar Johansens Blogg

Høringsdokument.

Fordeling av Norsk Tippingsoverskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Tippekuponger

Først generelt Norsk Forbund for Svaksynte (NFS) hører til i gruppen funksjonshemmedes organisasjoner. Disse organisasjonenes historie og begrunn er forskjellig slik at kulturen i organisasjonene i forhold til eget inntektsarbeid er ulik.  For gruppen «syn» startet organiseringen for over hundre år siden da De Blindes Selvhjelpsforening ble dannet.  I mange mange år arbeidet «synssaken» uten offentlig støtte.  Pengene måtte skaffes på egen hånd. Dette er en viktig del av identiteten til organisasjonene innenfor «syn».  NFS står i denne tradisjonen. Vi ble fratatt våre inntekter gjennom spilleautomater.

Vi ble lovet av daværende kulturminister Trond Giske fra den nåværende regjering at vi i stedet skulle få kompensert inntektene gjennom ordningen vi har i dag.  Denne ordningen har minsket i verdi for oss hvert eneste år fordi det ikke er kompensert for prisstigingen. NFS så for et par år siden at ordningen byttet navn fra «kompensasjon for tapte spille inntekter» til nåværende navn.  Vi ante at noe ville skje. Nå er vi presentert for et nytt regelverk som ga et helt annet innhold enn det ordningen var laget for. Dette er svik og løftebrudd fra Kulturdepartementet og Regjeringen sin side. Andre ord kan ikke brukes.

NFS er i mot det fremlagte forslaget slik det i dag foreligger ford det kompenserer ikke inntektstapet når Regjeringen forbød spilleautomatene. Ordningen etter 2017 vil alle mulige organisasjoner som defineres innenfor ordningen kunne søke.  Rammene gis av omsetningen til Norsk Tipping.  Det er sannsynlighetsovervekt på at rammen ikke har tilstrekkelig økonomi til å dekke søkerens behov.

Da er konsekvensen avkortning. Denne metoden bruker regjeringen allerede mot organisasjonene jamfør ordningen med momskompensasjon. Vi kan ikke ha papirordninger for funksjonshemmedes organisasjoner som ikke har tilstrekkelig økonomiske rammer.  Det er uholdbart.  NFS er imot det foreslåtte regelverket fordi det ikke garanterer at vi får kompensert de tapte spilleinntektene. At det innføres nye spill hos Norsk Tipping som flere organisasjoner får tilgang til hilser vi velkommen.  Det er vi positive til overgangsordningen. Det at nye organisasjoner som ikke har hatt spilleautomater skal kunne søke innenfor ordningen som var laget for å kompensere for spilleinntektene er vi imot.  Den viktigste grunnen er at den økonomiske rammen som vår gruppe organisasjoner har kan bli for liten og dermed risikerer vi avkortning av beløpet vi får.

 Private lotterier og Norsk Tipping.

Vi ser at denne regjeringen ønsker færrest mulige private lotterier og vil kanalisere alle lotterier igjennom Norsk Tipping.  Det advarer NFS i mot.  For det første er dette en unødvendig byråkratisering.  Regner vi på det ser vi at mye mindre av spilleinntektene går til formålet.  Private lotterier er mer effektive og kan gjøre lotterimarkedet morsommere og mer spennende. Å lage et monopol i et moderne samfunn er bakstreversk og ulogiske og bringer tankene på systemer vi ikke ønsker.  Det er også slik at en monopolisering frister staten til å komme med stadig mer detaljerte krav til mottageren. Disse kravene kan bli etter deres politiske prioritering. Dette er uheldig og gir lite handlingsrom for utvikling i organisasjonene. Organisasjonene er sitt eget lovdømme og med en demokratisk oppbygging som fremmer mangfoldet og som peker fremover.

Avslutning.

NFS ønsker nåværende ordning videreført, men med priskompensasjon for hvert år.  Nye ordninger utenom dagens ordning er positive og det er vi for Norsk forbund for Svaksynte.

Tharald Beck
Generalsekretær