Temaside om råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har gitt Bufdir i oppdrag å følge opp loven om kommunale og fylkeskommunale råd for personer med nedsatt funksjonsevne. I oppdraget ligger å føre oversikt over at kommuner og fylkeskommuner følger lovens krav, samt å gi informasjon og veiledning overfor de kommunale og fylkeskommunale rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Oppdraget ivaretas av Deltasenteret i Bufdir. Som en del av dette oppdraget er det utarbeidet en t... Les mer her

Synshemmede og arbeidsliv

NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus har sammen med NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse og Statped sørøst, fagavdeling syn, gleden av å invitere dere til en spennende informasjonsdag for synshemmede og tilretteleggere i utdanning og arbeid. Dere er velkommen Tirsdag 22. oktober fra kl 9.00 - 15.30 i kabelgate 2. 0580 Oslo. I løpet av dagen vil vi være i innom temaer som: - Gode råd og tips for tilrettelegging av arbeidsdagen - Rettigheter i NAV og informasjon om Sta... Les mer her

Postenes kvitteringsskjerm

58928_440796231352_6480079_nJeg blir så provosert. Hvordan er det mulig for svaksynte å hente ut pakker på posten selv når kvitteringsskjermen er så liten og har så dårlig kontrast at selv en normalseende sliter...som leder av Norsk Forbund for Svaksynte sendte jeg en e-post til posten norge og fremla problemet, dette var i fjor høst. Det er stille som i graven og vi må ta denne saken opp igjen. Vi jobber for samfunnsmessig likestilling og dette er en av de hverdagslige tinjgene mange svaksynte støter på. ... Les mer her

“… og det ble lys!”

Mennesker som er født blinde vil kanskje få synet igjen, takket være ny israelsk oppfinnelse. Et nyopprettet teknologiselskap hjelper også svaksynte med å få en bedre hverdag.

Tenk deg at alt du har “sett” hele livet er et eneste tomt mørke, eller bare ørsmå glimt av lys. Alt du vet om farger og nyanser er det du hører folk rundt fortelle deg, mens de nytteløst forsøker å forklare deg en sanseopplevelse du ikke har grunnlag for å forstå. Tenk deg så at du plutselig, for f... Les mer her

NAV Hjelpemiddelsentralen!!!

600441_10151235270701791_629342361_nDe som lider av LMBB-Syndrom sliter aller mest med to ting, nedsatt syn (RP) og sykelig overvekt. Det er flere ting men dette er de mest fremtredende symptomene. MEN...å få innvilget en talende badevekt er rett og slett umulig. Jeg spør, hvem andre enn de som er svaksynte og lider av sykelig overvekt har mer bruk for en talende vekt??? Jeg anket det første avslaget for å markere hvor dumt det er, jeg lider av feil diagnose og får derfor ingen badevekt som kan fortelle meg vekten. And... Les mer her

Nye kommunal dataplattform: Blinde får ikke gjort jobben sin.

Oslo kommune skal fra august av innføre en ny dataplattform kalt Oslo felles 2.0. Denne vil føre til at synshemmede arbeidstakere i kommunen står i fare for å miste sitt viktigste arbeidsredskap om det ikke umiddelbart tas grep. Det sies at kommunen ikke har gjort noe for å sikre at synshemmede arbeidstakere får tilgang til den nye dataplattformen. Det synes å være en utbredt oppfatning at bare programmene er tilgjengelige, kan de brukes på hvilken som helst dataplattform, men slik er d... Les mer her

Høringsdokument.

Fordeling av Norsk Tippingsoverskudd øremerket samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner.

Tippekuponger Først generelt Norsk Forbund for Svaksynte (NFS) hører til i gruppen funksjonshemmedes organisasjoner. Disse organisasjonenes historie og begrunn er forskjellig slik at kulturen i organisasjonene i forhold til eget inntektsarbeid er ulik.  For gruppen "syn" startet organiseringen for over hundre år siden da De Blindes Selvhjelpsforening ble dannet.  I mange mange år arbeidet "synssaken" uten ... Les mer her